គន្លឹះទាំង១២ដែលធ្វើអោយមានសុខភាពល្អ

ដើម្បីបានសុខភាពល្អ អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកែប្រែការរស់នៅរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់វិធី១២ចំនុចខាងក្រោមនេះ ៖

១. តបអាហារ
២. មានចលនារាងកាយ
៣. ចាក់វ៉ាក់សាំង
៤. កុំប្រើប្រាស់បារី
៥. កុំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង រឺតិចតួច
៦. កាត់បន្ថយអារម្មណ៏ធុញថប់
៧. មានអនាម័យក្នុងខ្លួន
៨. ចៀសវាងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន រឺពេលញ្ញុំជាតិស្រវឹង
៩. ពាក់ខ្សៃក្រវ៉ាត់ រឺ មួកសុវត្ថិភាព
១០. អនុវត្តការរួមភេទដែលមានសុវត្ថិភាព
១១. ពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់
១២. ការបំបាត់ដោះ (ដែលល្អសំរាប់កូនង៉ែត)

ប្រភព៖ WHO