ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច Seeley’s Anatomy and Physiology 11th ដោយឥតគិតថ្លៃ

សៀវភៅ Anatomy និង Physiology របស់លោក Rod Seeley ជំនាន់ទី១១នេះ បានចេញនូវឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានទំព័រ ១២៦៤ ហើយសៀវភៅមួយនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអាន និងងាយយល់ផងដែរ។ សៀវភៅ Anatomy និង Physiology មានច្រើនក្បាលណាស់ តែមួយក្បាលនេះគឺមានការនិពន្ធល្អ និង ស៊េរីថ្មីដែលទើបផលិតបានមួយឆ្នាំ ពោលគឺក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។
ទាញយកនៅទីនេះ

បន្ទាប់ទាញយកបានfileជាប្រភេទrarហើយ បំពេញpassword: booksmedicos.org ជាការស្រេច។

511QFQ+5BoL._SX406_BO1,204,203,200_
ជំនន់ទី ១១
ជំនន់ទី ១០
ជំនន់ទី ៩